Cyn-anturiaethau     

Y Goeden Chwedleuwr / The Storyteller Tree
 


Un tro, amser maith yn l, pan oeddem yn ifanc ...

2010

MawrthDigwyddiad Adrodd Straeon cyntaf a drefnwyd gan Tywi Afon yr Oesoedd.
Gorffenaf Adrodd straeon yn y Garn Goch, yn rhan o'r Ŵyl Genedlaethol Archaeoleg, a drefnwyd gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed.
TachweddCalan Gaeaf ym Methlehem, digwyddiad a drefnwyd gan Y Goeden Chwedleuwr.

2011

Mai Bwlch gyda Dewrdwr : adrodd straeon ar thema'r Rhufeiniaid mewn taith a drefnwyd, dan arweiniad Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
GorffennafAdrodd chwedlau yng Nghastell Carreg Cennen, rhan o Ŵyl Genedlaethol Archaeoleg, a drefnwyd gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed.
AwstAdrodd straeon yn Ffair Haf ym Methlehem.
MediAdrodd straeon ar gyfer ysgolion oedd yn ymweld â Chastell Carreg Cennen a drefnwyd gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed.
TachweddCalan Gaeaf ym Methlehem, digwyddiad a drefnwyd gan Y Goeden Chwedleuwr.

2012

Ionawr & MawrthAdrodd straeon yn Hostel Ieunctid Llanddeussant.
MehefinCarnifal Llanymddyfri a Dathlu'r Jiwbilî.
GorffenafProsiect Calch yn Chwarel Herbert sy'n cael ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed.
TachweddCalan Gaeaf ym Methlehem, digwyddiad a drefnwyd gan Y Goeden Chwedleuwr.

2013

Mai Adrodd straeon ar dir comin Llangadog fel rhan o brosiect Calch syn cael ei redeg gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed.
MehefinAdrodd straeon Terfysgoedd Becca i Ysgolion yn Hostel Ieuenctid Llanddeusant.
GorffenafAdrodd straeon (eto) yn Chwarel Herbert, rhan o Brosiect Calch sy'n cael ei rhedeg gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed.
MediDiwrnod Agored, Hostel Ieunctid, Llanddeusant.
MediCerdded yn ôl i Ddoe, Canolfan y Mynnydd Du, Brynaman.
TachweddGŵyl y Synhwyrau, Llandeilo.
RhagfyrTe Ganol Gaeaf: Cymdeithas y Dalar, Grŵp Werdd Dinefwr a Thref Trawsnewid Llandeilo.